پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای #میرداماد، #آبشناسان، #گلستان، #فرمانیه و #پاسداران از ۲۵ تیرماه به صورت حضوری آغاز می شود.