در هفتمین قسمت از برنامه شب امتحانی ها، آقای ابراهیمی دبیر ادبیات واحد میرداماد توصیه هایی برای امتحان ۱۸ دی ماه به دانش آموزان دارد.