شب امتحانی ها عنوان برنامه ای ویدیویی است که توسط دانش آموزان پایه هشتم واحد میرداماد آماده شده است. خلاصه ای از قسمت چهارم این برنامه، با موضوع امتحان تفکر و سبک زندگی را ببینید.