در این کلیپ بخشی از فعالیت های آموزشی و فرهنگی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد #شریعتی در پایگاه تابستانی ۱۴۰۱ را می بینیم.