در قسمت بیست و سوم از برنامه تیک تاک، مشاور واحد میرداماد درباره سه فرآیند مهم درس خواندن یعنی قبل از کلاس، حین کلاس و بعد از کلاس، توصیه هایی به دانش آموزان دارد.