ششمین قسمت برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک دادائیسم صحبت می کند.