نوآموزان پیش دبستانی و پایه اول دبستان واحد – پاسداران چهارشنبه ۳۰ شهریورماه به همراه اولیاشان در جشن شکوفه ها شرکت کردند.