در این ویدیو سوالات ریاضی پایه هفتم آزمون جامع تابستان به صورت تشریحی تحلیل شده است.