قسمت سوم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک رئالیسم در نقاشی صحبت می کنند.