کلاس های پیشرفته برای دانش آموزان ورودی جدید دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی روزهای پنج شنبه برگزار می شود.