انتخابات انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد پاسداران سه شنبه ۱۹ مهرماه برگزار شد.