المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس ۱ آبان ماه افتتاح شد.