اردوی مطالعاتی دی ماه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی آغاز شد.