تقدیر از دانش آموزان برتر واحد شریعتی

از دانش آموزان برتر پایه دهم سال تحصیلی گذشته در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی تقدیر شد. در این مراسم «مجید نیک دهقان» مدیر مدرسه، ۸ نفر از دانش آموزان برتر و مشاور پایه دهم مدرسه حضور داشتند.
«مجید نیک دهقان» مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در این مراسم ابتدا گزارشی از نحوه انتخاب دانش آموزان برتر پایه دهم ارائه داد. به گفته نیک دهقان، فعالیت های مستمر کلاسی و موفقیت در آزمون های ترم و جامع، از ملاک های انتخاب این دانش آموزان بود.

مدیر واحد شریعتی دقایقی هم درباره برنامه های آموزشی سال قبل صحبت کرد. نیک دهقان از دانش آموزان خواست با همین کیفیت و تلاش، پایه یازدهم را هم سپری کنند و با سطح آموزشی بسیار خوبی پایه مهم دوازدهم برسند.

در این مراسم از محمد کسری حاجی رضایی، آرتین خدیور، سهراب پهلوان، سام توحیدی، رضا جوهری، علی فرسادی، محمد باباخانی، پارسا خیابانی فر و امیرحسین نیک محمدیان با لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

تقدیر از «حسن روانگرد» مشاور پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی -واحد شریعتی بخش دیگری از این مراسم بود.

اخبار پیشنهادی