دوازدهمی های واحد شریعتی امسال چگونه آماده می شوند؟

۱۱۰ روز اردو، ۱۰ آزمون به همراه مشاوره

دانش آموزان پایه دوازدهم واحد شریعتی با شرکت در اردوهای مطالعاتی هدفمند، آزمون های آزمایشی سطح بندی شده و جلسات مشاوره منظم، در دو سال گذشته رتبه های برتر متعددی در کنکور سراسری کسب کرده اند؛ از جمله یک رتبه تک رقمی، دو رتبه زیر ۱۰۰ و دوازده رتبه زیر ۱۰۰۰.

دوازدهمی ها، امسال هم برنامه های متنوعی برای موفقیت در کنکور ۱۴۰۳ دارند. این برنامه ها، از تابستان گذشته آغاز شده است.

به گفته «سیدعلی سیدصالحی» مسئول آموزش واحد شریعتی، پایگاه تابستانی دوازدهمی ها با برگزاری جلسات مشاوره برای دانش آموزان و خانواده هایشان شروع شد: «برنامه های پایه دوزادهم، با شرکت دانش آموزان و اولیاء در جلسات مشاوره اختصاصی در تابستان شروع شد. موضوع این جلسات تشریح برنامه های یک سال آینده تا کنکور ۱۴۰۳ و برنامه ریزی درسی برای آن ها بود.»

جلسات مشاوره دوازدهمی ها به صورت منظم در طول سال تحصیلی هم ادامه خواهد داشت. سیدصالحی با بیان این نکته می افزاید: «در ترم اول برای هر دانش آموز پایه دوزادهم، دو جلسه مشاوره اختصاصی برگزار می شود. در ترم دوم هم دو جلسه دیگر خواهیم داشت. جلسات مشاوره عمومی هم در هر دو ترم برای دانش آموزان برگزار می شود. البته جلسات مشاوره با درخواست دانش آموز، به تعداد نامحدود  هم انجام خواهد شد.»

دانش آموزان پایه دوازدهم؛ ۱۱۰ روز اردو

شرکت در آزمون های آزمایشی، یکی دیگر از برنامه های اساسی کنکوری های واحد شریعتی در سال تحصیلی جاری است. این آزمون ها، بیش از ۸ مرتبه در طول سال تحصیلی برگزار می شود.

دانش آموزان با شرکت در اردوهای مطالعاتی برای آزمون ها آماده می شوند. بخشی از اردوها در سال تحصیلی و بخش اصلی آن، بعد از نوروز تشکیل می شود. سیدصالحی درباره اردوهای مطالعاتی دوازدهمی ها می گوید: «اردوی مطالعاتی ۱۱۰ روزه دانش آموزان پایه دوزادهم واحد شریعتی بعد از نوروز آغاز خواهد شد. این اردو از صبح تا ساعت ۲۰ و به صورت اختیاری تشکیل می شود. دانش آموزان در این اردو، درس ها را مجددا مطالعه کرده و با حل تست، رفع اشکال می کنند. دبیران مدرسه و رتبه های برتر کنکور سال های قبل واحد شریعتی هم در اردو حضور خواهند داشت.»

دهمی ها و یازدهمی ها در چه آزمون هایی شرکت می کنند؟

اما واحد شریعتی، برای دهمی ها و یازدهمی ها هم برنامه مفصلی دارد. از جلسات مشاوره گرفته تا آزمون و اردو. مسئول آموزش مدرسه درباره برنامه های این دو پایه می گوید: «تابستان برای همه دانش آموزان دهم و یازدهم، یک جلسه مشاوره فردی برگزار شد. موضوع این جلسات برای دهمی ها هدایت تحصیلی و ورود به دوره دوم دبیرستان بود. یازدهمی ها هم با هدف شروع جدی درس و مطالعه برای آزمون سراسری در جلسات مشاوره شرکت کردند. برای بچه های این دو پایه در طول هر ترم، یک جلسه مشاوره دیگر هم برنامه ریزی شده است.»

آقای سیدصالحی، دانش آموزان واحد شریعتی در طول سال تحصیلی در چه آزمون هایی شرکت می کنند؟

«یک آزمون صفر در تابستان برای تعیین سطح دانش آموزان انجام شد. آزمون دوم هم در پایان پایگاه تابستانی و با هدف جمع بندی تابستان بود. ۴ آزمون جامع تستی هم در طول سال داریم که اواخر ابان، اواخر دی، اواخر اسفند و اواسط اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. دانش آموزان۴ آزمون میان ترم و پایان ترم هم در طول سال خواهند داشت.»

اخبار پیشنهادی