۱۰ نفر از اولیاء وارد انجمن اولیاء و مربیان شدند

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان، همزمان با شروع کار مدارس برگزار شد.

پیش از آغاز رأیگیری، آقای مصطفی جوادزاده، معاون هماهنگی مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی و مدیر واحد آبشناسان اولویت های فرهنگی و آموزشی مدرسه در سال جاری را تشریح کرد و پس از آن تعدادي از اولياء پشت تريبون رفته و انتظارات و دغدغه هایشان را بیان کردند. 

پس از پایان رأیگیری آقایان سید علیرضا ناصری، نیما مرکباتی، فرشاد هادی فرج، جواد تنزاده، فریبرز برگ ریز  و خانم ها تارار نیک نامی، شهرزاد باقری، بهنوش قدر دوست، زهره قادری و سودابه جوانمردی بعنوان نماینده اولیاء و اعضای جدید به انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان پیوستند. 

اخبار پیشنهادی