یک علامه ای قاری اول منطقه ۳ شد

دانش آموز پایه نهم علامه ای، در رشته قرائت مسابقات «قرآن، عترت و نماز» منطقه 3 رتبه اول را کسب کرد

دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد در رشته قرائت مسابقات «قرآن، عترت و نماز» منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش روایط عمومی واحد میرداماد، طاها اسبرانی، دانش آموز پایه نهم مدرسه موفق به کسب رتبه اول در رشته قرائت قرآن مسابقات «قرآن، عترت و نماز» منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران شد. مهدی شیوا، دانش آموز پایه نهم واحد میرداماد نیز در رشته اذان به رتبه دوم دست یافت.

مسابقات قرآنی منطقه، همه ساله با حضور نفرات منتخب مدارس مختلف برگزار می شود و رتبه های برتر راهی مسابقات استانی می شوند. بر پایه این گزارش، آرین عبدالهی دیگر دانش آموز پایه نهم واحد میرداماد  در رشته مفاهیم قرآن رتبه سوم مسابقات را کسب کرده و آریا وارسته، دانش آموز پایه هشتم نیز در رشته اذان، حائز رتبه سوم شده است.

اخبار پیشنهادی