یک روز شاد با میردامادی‌ها

دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به اردوی سینما آزادی رفتند.

دانش آموزان فعال در امور فرهنگی و نماز جماعت‌های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به همراه مربیان خود به سینما آزادی رفتند. این اردو همزمان با میلاد امام حسین (ع) در روز یکشنبه ده اردیبهشت برگزار شد.  ۱۴۰ نفر از دانش آموزان واحد میرداماد در این اردو شرکت داشتند و به تماشای فیلم گشت ارشاد نشستند. اردوهای دانش آموزی در میان دانش آموزان هر مدرسه جایگاه مهمی برای یادگیری و تمرین فعالیت های گروهی و آماده شدن برای مشاركت در جامعه گسترده امروز به شمار می رود. شرکت در اردوها فرصت مناسبی است تا دانش‌آموز فراتر از مناسباتی كه در كلاس درس و مدرسه با دیگران دارد، تجربه‌های تازه‌تری به دست آورد.

اخبار پیشنهادی