گلستانی ها ۲۲ خرداد کارنامه می گیرند

تاریخ تحویل کارنامه امتحانات پایان ترم دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی –واحد گلستان به تفکیک پایه مشخص شد.

کارنامه پایان ترم پایه هفتم روز دوشنبه ۲۲ خرداد، پایه هشتم روز سه شنبه ۲۳ خرداد و پایه نهم چهارشنبه ۲۴ خرداد تحویل اولیا می شود. اولیا دانش آموزان برای گرفتن کارنامه می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روزهای مذکور به مدرسه مراجعه کنند. کارنامه امتحانات پایان ترم فقط به اولیا دانش آموزان تحویل داده می شود.

همچنین در این سه روز مراحل ثبت نام آن دسته از دانش آموزانی که هنوز ثبت نام قطعی انجام نداده اند، تکمیل می شود. علاوه بر این مدارک دانش آموزان پایه نهم به اولیا آنها تحویل داده می شود. واحد گلستان قصد دارد برای دانش آموزان پایه نهم مراسم خداحافظی باشکوهی برگزار کند که تاریخ برگزاری و جزییات آن در روزهای آتی اعلام می شود.

اخبار پیشنهادی