گلستانی ها راکت آبی ساختند

دانش آموزان پایه هفتم مدرسه علامه طباطبایی- واحد گلستان راکت آبی ساختند و آن را آزمایش کردند. 

به گزارش روابط عمومی واحد گلستان، دانش آموزان کلاس‌ پژوهش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی در واحد گلستان راکت آبی ساختند و آن را آزمایش کردند. در اولین جلسات طراحی و ساخت راکت های آبی، دانش‌آموزان با اصول طراحی و ساخت این راکت‌های آماتوری آشنا شدند و مولفه‌های مختلف اثر‌گذار در برد راکت نظیر وزن، طول راکت، محل و اندازه بالک را بررسی کردند تا به برد حداکثری راکت دست یابند. دانش آموزان در جلسات بعدی نیز به طراحی و ساخت راکت های آبی دارای چتر نجات خواهند پرداخت.

راکت های آبی نمونه ساده شده ای از راکت ها هستند تفاوت عمده شان با یک راکت، در هدایت پذیری آن‌هاست. راکت های آبی آماتوری بعد از پرتاب هدایت پذیر نیستند. کلاس های پژوهش در واحد گلستان بعنوان یکی از کلاس های فوق برنامه و هماهنگ با سایر واحدهای مجتمع علامه طباطبایی هر هفته برگزار می شود. 

اخبار پیشنهادی