گفتگو با مسئول آموزش واحد گلستان در شروع سال تحصیلی جدید

گلستانی ها در سه سطح آموزش می بینند

مسئول آموزش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در گفتگو با «سایت مجتمع علامه طباطبایی»، اهداف آموزشی این واحد را در سه سطح طبقه بندی می کند: «گلستانی ها، هم فلسفه درس خواندن را می آموزند، هم شوق یادگیری کسب می کنند و هم برای دوره دوم دبیرستان آماده می شوند.»

به گفته یعقوب امانی، آموزش گلستانی ها، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد: «هدف کوتاه مدت آموزشی مان، ایجاد احساس نیاز آموزشی و سپس شوق یادگیری است. دانش آموز در میان مدت می بایست ارزش موضوعاتی که یاد می گیرد را بداند. یعنی متوجه باشد چرا ریاضی و فارسی و بقیه دروس را می خواند و این ها چه فایده ای برایش خواهد داشت.»

وی در این خصوص می افزاید: «برای رسیدن به این هدف، درس ها باید با ارتباط موضوعی آموزش داده شوند. یعنی دانش آموز بتواند یک مبحث ریاضی را در فیزیک یا هنر هم به کار ببرد. این پروسه آموزشی، یک نتیجه رفتاری هم به دنبال دارد. دانش آموزان یاد خواهد گرفت خوب ببینند، خوب بشنوند و خوب تحلیل کنند تا به بهترین نتایج برسند.»

انواع آزمون با اهداف گوناگون

برگزاری آزمون ها بخش مهمی از روند آموزشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان است. آزمون ها هر کدام با اهداف خاصی برگزار می شود؛ از ارزشیابی دقت و مدیریت زمان، تا یادگیری موضوعات درسی و تسلط و تثبیت.

مسئول آموزش واحد گلستان، انواع آزمون ها را به اختصار، توضیح می دهد: «آزمون های تستی و تشریحی به صورت مجتمعی برگزار می شود که شامل آزمون های میان ترم، پایان ترم و جامع است. آزمون برای یاددهی مدیریت زمان، آزمون برای ارزیابی دقت و تمرکز، آزمون برای سنجش میزان حفظیات و آزمون هایی که برای مرحله تسلط و تثبیت مطالب برگزار می شود (بصورت تستی و تشریحی)، از جمله آزمون های ما در طول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است.»

آموزش ادامه دارد

آموزش در واحد گلستان، بیرون از کلاس درس هم انجام می شود. از جمله، در قالب آموزش های مشاوره ای به دانش آموزان، جلسات آموزش خانواده و آموزش دبیران و نیروی انسانی مدرسه.

به گفته یعقوب امانی، آموزش دبیران یکی از مهمترین برنامه های سال تحصیلی واحد گلستان است: «بخشی از این جلسات آموزشی برای دبیران، در تابستان برگزار شد و بخشی نیز به مرور در جلسات شورای آموزشی مدرسه برگزار خواهد شد. در این جلسات موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، از جمله مباحث مربوط به روش های تقویت شوق یادگیری دانش آموزان.»

برگزاری جلسات مشاوره اختصاصی

جلسات مشاوره دانش آموزی در طول سال تحصیلی برای گلستانی ها به دو شکل برگزار می شود: «یک بخش از جلسات به صورت معمول برای همه دانش آموزان است، که شامل جلسات عمومی و انفرادی است. جلسات مشاوره دیگری هم با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان به شکل اختصاصی برگزار خواهد شد.»

به گفته مسئول آموزش واحد گلستان، جلسات مشاوره با خانواده ها نیز به طور متوسط ۱ یا ۲ مرتبه در طول سال تحصیلی برای اولیا هر دانش آموز تشکیل می شود.

اخبار پیشنهادی