مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

گلستانی ها خوش خط شدند

آزمون سراسری انجمن خوش نویسان ایران در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برگزار شد. کلاس های خوشنویسی به مربی گری کسری کرکزی، عضو انجمن خوشنویسان ایران، از ابتدای سال تحصیلی در واحد گلستان و در دو دوره مبتدی و تکمیلی  برگزار شد. این دوره ها در دو بخش خوشنویسی با خودکار و خوشنویسی با قلم تدریس می شود.

کسری کرکزی، مدیر شعبه فرمانیه انجمن خوشنویسان ایران و مربی خوش نویسی واحد گلستان می گوید: «ما انتهای هر فصل آزمون های سراسری انجمن خوشنویسان ایران را برگزار می کنیم. تعداد هنرجویان شرکت کننده از واحد گلستان قابل توجه بود و اکثر قریب به اتفاق آنان توانستند با نمره عالی آزمون را پشت سر بگذارند.»

به قبول شدگان در آزمون لوح تقدیر و مدرک انجمن خوشنویسان ایران اهدا خواهد شد.

اخبار پیشنهادی