گلستانی ها ایمنی دربرابر زلزله را یاد گرفتند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در برنامه ویژه «آمادگی در برابر زلزله» شرکت کردند. در این برنامه که به مدت یک هفته، از ۱۵ تا ۲۱ آذرماه برگزار شد، ابتدا تصاویر آموزشی با موضوع زلزله در کانال های اطلاع رسانی مدرسه منتشر شد. این تصاویر درباره آمادگی های قبل از وقوع زلزله و اقداماتی بود که باید در هنگام و بعد از زلزله انجام داد. در این مدت، ویدیوهای کوتاه آموزشی نیز به همراه تصاویر برای گلستانی ها ارسال شد.

فعالیت بعدی دانش آموزان واحد گلستان در این طرح، روز پنج شنبه ۲۰ آذرماه انجام شد. گلستانی ها در این روز به همراه خانواده شان درباره موضوعات و آموزش هایی که در طول هفته یاد گرفته بودند صحبت کردند و تصاویر و ویدیوهایی از این جلسات خانوادگی برای مسئول فرهنگی مدرسه فرستادند.

بخش عملی برنامه آموزشی گلستانی ها، شرکت در مانور زلزله بود. مانور زلزله دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، جمعه ۲۱ آذرماه برگزار شد. دانش آموزان در این روز آموزش هایی را که در طول هفته یاد گرفتند به صورت عملی اجرا کردند.

اخبار پیشنهادی