گلستانی ها آزمون جامع را تحلیل می کنند

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان هفته بعد از برگزاری آزمون جامع در جلسات مشاوره شرکت می کنند. این جلسات با هدف تحلیل آزمون و تحلیل عملکرد دانش آموزان برگزار می شود.

«محمد قاسمی» مشاور پایه هفتم واحد گلستان درباره این جلسات می گوید: «جلسات مشاوره به صورت فرد به فرد و حضوری برگزار می شود. در این جلسات آزمون جامع و عملکرد دانش آموزان تحلیل می شود تا دانش آموزان بتوانند برای امتحانات بعدی نقاط ضعف شان را تقویت کنند.»

تحلیل آزمون چطور انجام می شود؟ مشاور واحد گلستان می گوید: «در جلسات تحلیل آزمون موضوعاتی مثل نوع سوالات، تحلیل سوال به سوال، موضوع سوال، نکات هر سوال، نوع پاسخ دادن به سوالات و اینکه هر سوال از چه بخش از کتاب طراحی شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.»

به گفته قاسمی، بخش دیگری از فعالیت بعد از برگزاری آزمون جامع تحلیل عملکرد دانش آموزان است که توسط دبیران تخصصی هر درس انجام می شود: «جلسات تحلیل عملکرد هر فرد توسط دبیران انجام می شود. در این بخش دانش آموز باید به پاسخ سوالاتی اینچنینی فکر کند: به سوالات چطور جواب دادم؟ برنامه مطالعاتی من به موفقیت در آزمون کمک کرد؟ در چه بخش هایی ضعف داشتم؟ در حین آزمون چه اشتباهاتی داشتم؟چطور سوالات دروس اختصاصی و عمومی را حل کردم؟ آیا زمان آزمون برایم کافی بود؟»

به گفته مشاور پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از نتایج تحلیل آزمون و تحلیل عملکرد دانش آموزان در برنامه ریزی های مطالعاتی دانش آموزان برای امتحانات آینده هم استفاده می شود.

اخبار پیشنهادی