گروه سرود واحد فرمانیه در منطقه ۱ دوم شد

گروه سرود دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه مانند سال گذشته در مسابقات سرود منطقه ۱ موفق به کسب مقام دوم شد.

گروه سرود دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه روز یکشنبه ۱۳ اسفند در مسابقات سرود منطقه ۱ موفق به کسب مقام دوم شد. این مسابقات در اردوگاه ابوذر واقع در دارآباد برگزار شد.

اعضای گروه سرود واحد فرمانیه عبارتند از «علی سراجی»، «علیرضا مافی»، «احسان رادمرد»، «پارسا فکور»، «ایمان خادم حسینی»، «آرمین نجفی»، «امیر صالح صابری»، «امیرعلی گل احمر»، «امیر ماهان روزبه »، «بردیا مصحفی»، «رضا احمدپور»، «سام آینه چی»، «ارسام فزران تفرشی»، «بهراد حسینی نیا»، «رضا شیروانی»، «امیر علی شاه حسینی»، «نیما اسدی»، «امید نظامی»، «پارسا فولادی» و «امیررضا حسن».

گروه سرود دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه سال گذشته نیز به عنوان دوم دست پیدا کرده بود. همچنین تیم سرود همگانی این واحد در مسابقات استان تهران موفق به کسب مقام اول شد.

اخبار پیشنهادی