گردهمایی آنلاین میردامادی ها

اولیا دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد یکشنبه ۲۵ مهر در جلسه  آموزشی آنلاین با مدیر واحد و مشاور پایه شرکت کردند.

«حسن روانگرد» مشاور پایه نهم واحد میرداماد درباره این جلسه می گوید: «پایه نهم به دلیل اهمیتی که بحث انتخاب رشته دارد، بسیار پایه مهمی است. بخشی از فرایند انتخاب رشته مربوط به دانش آموز و مسیر تحصیلی او است که با برنامه های تحصیلی و آموزشی متفاوتی می توان مسیری مطلوب برایش در نظر گرفت اما کنار دانش آموزان، اولیا از مهم ترین عوامل موثر در هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان هستند و همین موضوع، اهمیت جلسات این چنینی را مشخص می کند.»

مشاور نهمی های واحد میرداماد معتقد است عوامل مختلفی بر یک سال تحصیلی دانش آموز موثر است که در این جلسه تا حدودی درباره همه آن ها صحبت شد: «کیفیت مطالعه و روند تحصیل هر دانش آموز به عوامل متنوعی بستگی دارد؛ تغذیه، میزان خواب، ورزش و جدول مطالعاتی از موضوعاتی هستند که بر رویه آموزشی دانش آموز موثر هستند و درباره اهمیت و بهبود هر کدام از آن ها، در جلسه یکشنبه با اولیا صحبت کردیم. تحلیل آزمون هم از نکاتی بود که علاوه بر متذکر شدن اهمیت آن در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان، در این جلسه هم برای اولیا شرح دادیم. در دیگر بخش های جلسه هم درباره امتحانات و کانال های ارتباطی اولیا با مدرسه هم صحبت شد.»

جلسات مربوط به اولیا پایه های هفتم و هشتم واحد میرداماد، هفته گذشته برگزار شد.

اخبار پیشنهادی