گرامیداشت بعثت پیامبر(ص) در واحد پاسداران

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد پاسداران بعثت پیامبر اکرم (ص) را گرامی داشتند.

جشن مبعث پیامبر اکرم روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۶ در دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. در این مراسم دارا امانی؛ مدیر مدرسه، درباب اهمیت بعثت پیامبر به سخنرانی پرداخت. وی مبعث را سرآغاز راهی دانست تا از شرک، بی عدالتی، تبعیض و جهل بیرون آمده و به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کرد.

این جشن با حضور مربیان و کادر اجرایی مدرسه برگزار شد و دانش‌آموزان با برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی در این مراسم مشارکت کردند.

اخبار پیشنهادی