گام اول برای علامه ای شدن برداشته شد

اولین جلسه توجیهی و آشنایی با مدارس مجتمع علامه طباطبایی با حضور اولیاء دانش آموزان برگزار شد

اولین جلسه توجیهی و آشنایی با مدارس زیر مجموعه علامه طباطبایی برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی با حضور اولیاء دانش آموزان پانزدهم بهمن ماه جاری در دو نوبت برگزار شد.
پیش از جلسه مشترک دانش آموزان و اولیاء، ابتدا پدرها و مادرها به کلاس های درس آمدند و با امکانات، شرایط تحصیل و نحوه شرکت در آزمون ورودی مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند. در همان لحظه دانش آموزان در کلاس های دیگر با شرکت در آزمون ریاضی و تست هوش توانایی های خود را سنجیدند و با شرایط آزمون ورودی آشنا شدند.   

مشاوران تحصیلی در جلسه با اولیاء دانش آموزان ساختار سیستم آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی به تفصیل شرح دادند و سپس از دانش‌آموزانی که تمایل به حضور در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی داشتند، ثبت نام شد.

در مرحله پایانی جلسه توجیهی، دانش آموزان به همراه پدرها و مادرهایشان در سالن همایش مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی حاضر شدند تا با مختصات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و موفقیت های مدارس علامه طباطبایی آشنا شوند.

آزمون ورودی پایه هفتم مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه ‌طباطبایی ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود. قرار است جمعه هفته آینده جلسات توجیهی بعدی شرکت در آزمون ورودی برگزار شود. سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ نفر برای شرکت در آزمون ورودی ثبت نام کردند.

اخبار پیشنهادی