کلاس های دبیرستان های علامه طباطبایی شروع شد

سال تحصیلی جدید در دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی، شنبه ۳ مهر ماه به صورت رسمی آغاز شد. جشن آغاز سال تحصیلی در مدارس به صورت آنلاین برگزار شد و بعد از آن مدیر و کادر اجرایی هر واحد ضمن خوشامدگویی به دانش آموزان، به تشریح اهداف مدرسه در سال تحصیلی جدید پرداختند. در ادامه برنامه های مدارس در نخستین روز بازگشایی مدرسه را می خوانید.

شروع سال تحصیلی در واحد آبشناسان

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان شنبه ۳ مهر با شرکت در جشن آنلاین بازگشایی مدرسه، سال تحصیلی جدید را شروع کردند. برنامه کلاسی آبشناسانی ها، ۶ زنگ در روز است.

جشن آغاز سال تحصیلی در واحد پاسداران

سال تحصیلی جدید در دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با سخنرانی مدیر مدرسه و بزرگداشت هفته دفاع مقدس آغاز شد.

شروع آنلاین سال تحصیلی جدید در واحد فرمانیه

سال تحصیلی فرمانیه ای ها امسال در ۶ زنگ آنلاین برگزار می شود. محتوای این کلاس ها علاوه بر برنامه های درسی، رایانه، هنرهای تجسمی و پژوهش را هم شامل می شود.

جشن آغاز سال تحصیلی در واحد میرداماد

سال تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از شنبه ۳ مهر به طور رسمی آغاز شد.

کلاس های میردامادی ها هر روز از ۸ الی ۱۵:۱۰ به صورت آنلاین و در ۶ زنگ برگزار می شود که اولین زنگ امروز به جشن آنلاین بازگشایی مدرسه اختصاص پیدا کرد.

زنگ کلاس آنلاین

دانش آموزان دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، از شنبه ۳ مهر پس از دیدار با دبیران در ۶ زنگ کلاس های آنلاین شرکت می کنند.

کلاس های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متنوع

دانش آموزان واحد گلستان با شروع سال تحصیلی در کلاس های آموزشی، فرهنگی و مشاوره های تحصیلی شرکت می کنند. کلاس های گلستانی ها به صورت مجازی و تا ساعت ۱۵:۱۰ برگزار می شود.

برنامه های آموزشی متنوع با آغاز سال تحصیلی جدید

دهمی ها و یازدهمی های دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران هر روز در ۶ زنگ کلاسی آنلاین شرکت می کنند. کنکوری ها هم علاوه بر کلاس های درسی، مشاوره گروهی آنلاین و آزمون هفتگی دارند.

شروع آنلاین سال تحصیلی در واحد شریعتی

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از سوم مهرماه، شنبه تا چهارشنبه در کلاس های آنلاین شرکت می کنند. دوازدهمی های این واحد هم برنامه های ویژه سال کنکورشان را ادامه می دهند.

اخبار پیشنهادی