کلاس های آنلاین پاسدارانی ها چطور برگزار می شود؟

کلاس های آنلاین پایگاه تابستانی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. پاسدارانی ها از امروز ۲۱ تیرماه تا ۳۱ مرداد، یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته در کلاس ها شرکت می کنند. کلاس های آنلاین واحد پاسداران شامل تدریس کتاب های درسی، زنگ پژوهش، زنگ فرهنگی، زنگ مشاوره و زنگ آزمون است.

ریاضی، فیزیک، شیمی، حساب و زبان دروس اصلی هستند که در تابستان برای پاسدارانی ها تدریس می شود. دانش آموزان پایه هفتم در زنگ پژوهش از بین دروس نانو، هوافضا، رباتیک و نجوم، یکی را انتخاب و در کلاس های آنلاین آن شرکت می کنند. پایه هشتمی ها و نهمی ها هم رشته هایی که در سال تحصیلی قبل در آن ها حضور داشتند را به طور تخصصی تر ادامه می دهند.

زنگ مشاوره در در پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با هدف حفظ ارتباط مشاوران و دانش آموزان برگزار می شود. آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی، شناخت روش های مطالعه، هدفگذاری تحصیلی، راه های تقویت اعتماد به نفس و پیگیری آموزشی درس ها در هر هفته، برنامه اصلی مشاوران مدرسه در زنگ مشاوره پایگاه تابستانی است.

عملکرد آموزشی دانش آموزان در زنگ های آزمون ارزیابی می شود. سطح درسی دانش آموزان و کیفیت تدریس معلمان مدرسه با آزمون های هفتگی سنجیده شده و متناسب با نتایج هر آزمون، برنامه آموزشی هفته بعد تنظیم می شود.

اخبار پیشنهادی