کلاس های آنلاین رفع اشکال یک روز قبل از هر آزمون

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه با برنامه های متنوعی برای امتحانات نهایی پایان سال آماده شدند. «محمد باقری» مشاور نهمی های این واحد درباره روند آموزشی نیمسال دوم دانش آموزان این پایه می گوید: «مهم ترین چشم انداز ما در نیمسال دوم تحصیلی، بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان نهمی بود. برنامه ریزی های درسی هم بیشتر در راستای نتیجه گرفتن دانش آموزان در امتحانات پایان سال به دلیل تاثیرگذاری بر فرآیند هدایت تحصیلی‌شان انجام شد. نزدیک بودن آخرین آزمون جامع سال تحصیلی به امتحانات پایان ترم هم دلیلی شد برای آماده شدن دانش آموزان در جهت کسب دو موفقیت؛ هم موفقیت در آخرین آزمون جامع و هم امتحانات نهایی پایان سال.»

به گفته مشاوره نهمی ها، با تمام شدن کلاس های درسی، فرصت مناسب برای برگزاری کلاس های رفع اشکال به وجود آمد: «کلاس های درسی دانش آموزان تا ۲۰ اردیبهشت، روز قبل از آزمون جامع ادامه داشت. بعد از شرکت دانش آموزان در آزمون جامع، برای روزهای پایانی کلاس ها هم برنامه ای به دانش آموزان دادیم که شامل ساعت برگزاری کلاس های رفع اشکال بود؛ علاوه بر سایر کلاس ها، یک جلسه ویژه کلاس رفع اشکال درس فیزیک هم برای نهمی ها در نظر گرفته شد.»

برای کلاس های رفع اشکال درس های اختصاصی هم برنامه های ویژه ای خواهیم داشت؛ باقری می گوید: «کلاس های رفع اشکال مربوط به درس های اختصاصی محدود به پیش از شروع امتحانات نیست؛ برنامه ریزی ما برای این درس ها، برگزاری کلاس آنلاین رفع اشکال تنها یک روز قبل از هر امتحان است. این کلاس ها علاوه بر برطرف کردن ایرادات آموزشی دانش آموزان در مباحث درسی، به کاهش استرس دانش آموزان هم بسیار کمک می کند.»

باقری همچنین درباره حل نمونه سوال امتحانی و اهمیت آن می گوید: «حل نمونه سوالات امتحانی در کنار رفع اشکال بسیار نکته مهمی برای یادگیری دانش آموزان می باشد؛ به همین دلیل ما ۲ روز قبل از هر آزمون، بودجه بندی درس ها بر اساس میزان اهمیت آن ها در امتحانات به همراه نمونه سوالات سال های گذشته را به صورت آنلاین در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم تا بتوانند با آمادگی بیشتری در جلسه امتحان حاضر شوند.»

اخبار پیشنهادی