کسب ۵ مدال از المپیاد نوجوانان ایران

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در المپیاد نوجوانان ایران (مبتکران) ۵ مدال گرفتند؛ ۱ مدال طلا در المپیاد علوم، یک مدال نقره در المپیاد ریاضی و سه مدال برنز در المپیادهای علوم و ریاضی. مرحله نهایی این مسابقات خردادماه برگزار شد.

در مرحله اول این مسابقات، ۸۳ نفر از دانش آموزان طرح ادونس واحد آبشناسان پذیرفته شدند. در مرحله نهایی، «مهراد سپه وند» در المپیاد علوم مدال طلا گرفت و «اهورا ماهی گیر» هم در المپیاد ریاضی موفقی به کسب مدال نقره شد. همچنین «محمد سام خانزاده» در المپیاد ریاضی و «آرتین باهلی» و «آرتین رستملو» درالمپیاد علوم مدال برنز گرفتند.

المپیاد علوم و ریاضی نوجوانان ایران، رقابتی است بین دانش آموزان دبیرستان های دوره اول سطح کشور، در دروس تخصصی و در سه مرحله.

شروع موفقیت با کلاس های طرح ادونس

کلاس های طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان  در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، با هدف ورود دانش آموزان واحد ادونس علامه طباطبایی در پایه نهم برگزار شد.

هـدف از برگـزارى «طـرح ادونس» خارج کردن ذهن دانش آموزان از کلیشـه اى فکـرکـردن در دروس مختلـف است تا هـم در پایه نهـم ادونـس دچار افـت تحصیلى نشوند و هم دید عمیق تری نسـبت بـه ریاضی و علوم پیـدا کنند.

دبیران و اساتید طرح ادونس مجتمع علامه طباطبایـى، از مدال آوران المپیادهای کشوری و جهانـى و رتبه های برتـر کنکورهای سـال هاى قبل انتخاب مى شـوند.

اخبار پیشنهادی