کاهش بودجه بندی علوم هفتم در آزمون جامع

معاونت آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در اطلاعیه ای اعلام کرد که بودجه بندی درس علوم پایه هفتم برای آزمون جامع آذر ماه تغییر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است که با درخواست دبیران علوم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی مبنی بر کاهش بودجه بندی آزمون جامع آذر ماه، فصل ۳ کتاب علوم پایه هفتم تا انتهای صفحه ۲۰ یعنی ابتدای مبحث ذرات تشکیل دهنده اتم کاهش پیدا کرد. پیش از این کل فصل ۳ در بودجه بندی قرار داشت.

در اطلاعیه معاونت آموزش تاکید شده است که مابقی سرفصل ها مطابق بودجه بندی اعلامی ارزشیابی خواهد شد.

آزمون جامع مورخ ۱۰ آذر برای دانش آموزان پایه هفتم به صورت تشریحی از دروس ریاضی و علوم برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی