چاپ مقاله علامه ای ها در یک مجله دانشگاهی

مقاله پژوهشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در مجله دانشگاهی «پژوهش های نوین علوم مهندسی» منتشر می شود.

این مقاله در رشته نانو و با عنوان «ساخت پارچه محافظ اشعه ایکس و اشعه رادیواکتیو بر پایه نانوذرات اکسید بیسموت، اکسید تنگستن و کیتوسان» توسط ۴ نفر از دانش آموزان واحد آبشناسان نوشته شده است.

طاها واحدیان، پارسا واحدیان، آروین رحمانی و پوریا عین‌افشار، دانش آموزانی هستند که در نگارش این مقاله همکاری داشتند.

سید صابر میرحسینی، دبیر نانو مجتمع علامه طباطبایی می گوید: «درباره موضوع این مقاله از ابتدای سال تحصیلی در زنگ های نانو کار کردیم. براساس نتایج مقاله، با کمک علم نانو پارچه هایی تولید خواهد شد که در برابر اشعه ایکس و رادیواکتیو مقاوم باشند. این موضوع، به ویژه در علومی مانند پزشکی مهم است.»

به گفته میرحسینی، پذیرش مقاله دانش آموزی در یک ژورنال دانشگاهی اهمیت ویژه ای دارد: «داوران انتخاب کننده مقالات مجله پژوهش های نوین علوم مهندسی، از اساتید هیات علمی دانشگاه های برتر کشور هستند. انتشار مقاله دانش آموزان علامه ای در این مجله، دستاورد بسیار مهمی برای مجتمع علامه طباطبایی است.»

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در سالهای اخیر موفقیت های بسیار زیادی در رشته نانو کسب کرده اند.

 آخرین موفقیت علامه ای ها در رشته نانو، کسب یک مدال طلا، ۴ نقره و نشان ویژه کشور کرواسی در جشنواره ابداعات و اختراعات کشورهای امارات و تایوان بود.

اخبار پیشنهادی