پیش به سوی امتحانات

امتحانات نوبت اول دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه چهارشنبه ۳۰ آذر شروع می شود. هفتمی ها با برنامه های آموزشی متنوعی برای امتحانات آماده شدند و در طول نیمسال اول تحصیلی هم کلاس ها و جلسات آموزشی مختفی را گذراندند.

«مهدی مهرآبادی» مشاور هفتمی های واحد فرمانیه درباره برنامه های آموزشی دانش آموزان می گوید : «جلسات مشاوره، کلاس های حل تمرین، جلسات رفع اشکال و تحلیل نمرات دانش آموزان از مهم ترین برنامه های هفتمی ها برای آماده سازی آموزشی شان در طول نیمسال اول بود. جلسات مشاوره، اولین برنامه ای بود که با شروع سال تحصیلی آغاز شد. موضوع جلسات هم در ابتدا برنامه ریزی مطالعاتی و درسی با توجه به فوق برنامه های خارج از مدرسه دانش آموزان بود.»

آزمون های متنوع از دیگر برنامه های هفتمی ها برای آمادگی بیشتر آموزشی در نیمسال تحصیلی اول بود؛ مهرآبادی می گوید: «فرمانیه ای ها در طول نیمسال اول، در کنار آزمون های هفتگی، در امتحانات میان ترم، آزمون جامع و آزمون های آنلاین شبانه هم شرکت کردند. این آزمون ها به دلیل مطالعه مباحث درسی ای که در نهایت در بودجه بندی آزمون های نوبت اول تعریف می شدند بسیار حائز اهمیت بودند. همچنین تحلیل نمرات دانش آموزان در هر کدام از آزمون ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آموزشی هر یک بسیار کمک کننده ظاهر شد.»

به گفته مشاور هفتمی های واحد فرمانیه نقش کلاس های حل تمرین و رفع اشکال در پروسه آماده سازی آموزشی دانش آموزان غیر قابل کتمان است: «نقاط قوت و ضعف دانش آموزان از طریق آزمون ها و امتحانات مختلف مشخص می شوند. رفع نقاط ضعف در با کمک مواردی مثل برنامه ریزی مطالعاتی به تنهایی امکان پذیر نیست و کلاس های حل تمرین و رفع اشکال در این مواقع می توانند کارکرد مناسبی داشته باشند. با شروع سال تحصیلی کلاس های حل تمرین هم با موضوع تقویت پایه در ۶ جلسه برگزار شد اما در تا آذر ماه این کلاس ها در مقاطع زمانی مختلفی برای دانش آموزان برگزار شد.»

 

اخبار پیشنهادی