پیروزی تیم بسکتبال واحد آبشناسان در اولین گام

تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان که به عنوان نماینده استان تهران در المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور شرکت کرده است، موفق شد در دیدار نخست با نتیجه ۶۰ به ۴۶ از سد نماینده استان مازندران بگذرد.

المپیاد ورزشی دانش آموزان پسر کشور از تاریخ ۸ مرداد به مدت دو هفته در شیراز جریان دارد. در این المپیاد ورزشی بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ دانش آموز در چهار رشته توپی والیبال، هندبال، بسکتبال و فوتسال با هم به رقابت می پردازند. از این تعداد هزار و ۴۰۰ دانش آموز ابتدایی، هزار و ۶۸۰ دانش آموز دوره اول متوسطه و هزار و ۳۶۴ دانش آموز دوره دوم متوسطه هستند.

اخبار پیشنهادی