پدران با حساسیت دوره بلوغ پسران آشنا شدند

چهارمین جلسه آموزش خانواده دبیرستان دوره اول علامه طباطیایی- واحد میرداماد، ویژه پدران، با عنوان «حساسیت های دوران بلوغ» هفته اول اسفند، در این واحد آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد میرداماد، دوران نوجوانی برهه‌ای از زندگی است که احساسات متناقض بسیاری تجربه می‌شود و هماهنگی قواعد و اصول تربیتی بین خانواده و مدرسه سبب شکل گیری شخصیتی منسجم‌تر برای دانش آموزان می شود. به همین منظور مسئولان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد جلسات آموزشی و روانشناختی برای پدران تحت عنوان “جلسات پدرانه” را طراحی کرده اند. این جلسات به طور مستمر در طول سال تحصیلی برگزار می شود و به موضوعات مختلف می‌پردازد.

در چهارمین جلسه پدرانه، استاد مدعو، دکترعلی واهب نیا، به مباحث اساسی در رابطه با روحیات نوجوانان و ویژگی های دوران بلوغ اشاره کرد. وی در این باره افزود: «پدرها باید اولین دوست پسران خود باشند و در کنار صمیمیتی که با نوجوانان خود دارند باید قاطع رفتار کنند.” وی همچنین با ذکر ارائه راهکار هایی شیوه ی مواجهه با مسائل پیش روی نوجوانان را مطرح کرد و به سوالات پدران پاسخ داد.

اخبار پیشنهادی