پایه هفتمی‌ها در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی ثبت نام می شوند

ثبت نام ورودی های پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد همچنان ادامه دارد. پذیرفته شدگان در این آزمون از روز شنبه ۲۳ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت مراحل ثبت نام خود را طی کردند.ثبت نام از ذخیره های آزمون ورودی نیز آغاز شده و در واحد های مختلف آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در جریان است. این واحد آموزشی ۱۲۰  دانش آموز در پایه هفتم می پذیرد.

مراحل مصاحبه و ثبت نام طبق برنامه زمان بندی شده و تماس قبلی با اولیاء دانش آموزان به اطلاع آنها می رسد.

اخبار پیشنهادی