پایه نهمی ها به کارخانه تولید لبنیات رفتند

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان از یک کارخانه بزرگ تولید محصولات لبنی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد آبشناسان، دانش‌آموزان پایه نهم، اواسط بهمن ماه جاری، با حضور در کارخانه تولید محصولات لبنی پاک از روند تولید محصولات بازدید و با مسئولان این مجموعه بزرگ تولیدی گفت ‌وگو کردند.

یکی از مسائلی که می توان به انتخاب رشته دانش آموزان کمک کند بازدید از مراکز صنعتی و علمی و صحبت با کسانی است که سال‌ها در این حوزه ها تجربه اندوخته اند. بنابراین روند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم با کسب اطلاعات در مورد رشته های مختلف و آگاهی از موقعیت‌های شغلی آینده تکمیل می شود.

برنامه های بازدیدی و مشاوره ای ویژه ای برای دانش آموزان پایه نهم واحد آبشناسان، برای انتخاب رشته صحیح در مقطع متوسطه دوره دوم، تدارک دیده می شود.

اخبار پیشنهادی