پایان پایگاه تابستانی پاسدارانی ها

پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه ۲۱ مردادماه به پایان رسید. پاسدارانی ها در روز اختتامیه کلاس های تابستانی شان به مدرسه آمدند و در برنامه های آموزشی و تفریحی متنوعی شرکت کردند.

 دانش آموزان در غرفه علوم، با کمک آموزگارانشان، انواع میکروب را در میکروسکوپ شناختند. آن ها در غرفه شیمی هم تاثیر مواد روی یکدیگر و تغییر رنگ آن ها را آزمایش کردند.

بازی های گروهی مثل فوتبال، پرتاب حلقه و دارت هم بخش تفریحی روز پایانی پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان واحد پاسداران بود. در بخش پایانی مراسم اختتامیه، کارنمای پایگاه تابستانی دانش آموزان، به اولیای آن ها تحویل داده شد.

پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران از اواسط تیرماه آغاز شد. پاسدارانی ها، تابستان در کلاس هایی مثل «ریاضی کمپلکس»، «دوپینگ مغزی»، «لذت خواندن»، «ربان انگلیسی» و کلاس های درسی و پژوهشی شرکت کردند. برگزاری اردوهای تفریحی مختلف، مثل شهربازی الماس هروی و برج میلاد، از برنامه های تفریحی پاسدارانی ها در تابستان بود.

منتخبی از تصاویر روز پایانی پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران را می توانید «اینجا» ببینید.

اخبار پیشنهادی