شرکت دوره اولی ها در آزمون جامع تابستان

آزمون جامع پایانی تابستان برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۵ و ۲۶ مرداد برگزار می شود.

 دانش آموزان پایه هفتم، چهارشنبه ۲۵ مرداد و دانش آموزان پایه های هشتم و نهم هم پنج شنبه ۲۶ مرداد در آزمون شرکت می کنند. آزمون جامع دانش آموزان واحد ادونس هم در هردوی این روزها برگزار خواهد شد.

آزمون جامع پایانی تابستان علامه ای های دوره اول دبیرستان ساعت ۸ صبخ آغاز می شود و زمان آن ۱۲۰ دقیقه است.

آزمون کجا برگزار می شود؟

محل برگزاری آزمون برای دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و واحد ادونس در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان است.

آزمون دانش آموزان پایه نهم واحدهای آبشناسان و گلستان در واحد آبشناسان و برای دانش آموزان پایه نهم واحدهای میرداماد، پاسداران و فرمانیه هم در واحد فرمانیه برگزار خواهد شد.

آزمون از چه درسهایی است؟

دانش آموزان پایه هفتم در آزمون جامع تابستان به سوالاتی از دروس ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) و زیست شناسی (۱۰ سوال) پاسخ می دهند.

آزمون پایه هشتمی ها هم از دروس ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) است.

درس های ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) و زیست شناسی (۱۰ سوال) هم برای دانش آموزان پایه نهم در نظر گرفته شده است.

اخبار پیشنهادی