پایان پایگاه تابستانی با شرکت در آزمون جامع

شش هفته پایگاه تابستانی دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی با برگزاری آزمون جامع تابستان به پایان رسید. علامه ای های دوره اول دبیرستان واحدهای میرداماد، آبشناسان، گلستان، فرمانیه و پاسداان ۲۵ و ۲۶ مردادماه در آزمون جامع شرکت کردند.

آزمون جامع برای دانش آموزان پایه هفتم، چهارشنبه ۲۵ مرداد و برای دانش آموزان پایه های هشتم و نهم هم پنج شنبه ۲۶ مرداد برگزار شد. دانش آموزان واحد ادونس هم در هردوی این روزها در آزمون شرکت کردند.

محل برگزاری آزمون برای دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و واحد ادونس در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان بود. آزمون دانش آموزان پایه نهم واحدهای آبشناسان و گلستان در واحد آبشناسان و برای دانش آموزان پایه نهم واحدهای میرداماد، پاسداران و فرمانیه هم در واحد فرمانیه برگزار شد.

دانش آموزان پایه هفتم در آزمون جامع تابستان به سوالاتی از دروس ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) و زیست شناسی (۱۰ سوال) پاسخ دادند.

آزمون پایه هشتمی ها هم از دروس ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) برگزار شد. درس های ریاضی (۲۰ سوال)، فیزیک (۱۰ سوال)، زمین شناسی (۱۰ سوال)، شیمی (۱۰ سوال) و زیست شناسی (۱۰ سوال) هم برای دانش آموزان پایه نهم در نظر گرفته شده بود.

گالری تصاویری از برگزاری آزمون جامع دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی را اینجا ببینید.

پاسخنامه تشریحی آزمون هم در بخش بانک سوالات سایت alameh.ir قابل مشاهده است.

اخبار پیشنهادی