پاسدارانی ها فیزیک را چطور یاد می گیرند؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، فیزیک را متفاوت تر از بقیه دانش آموزان یاد می گیرند. «محمد زارع» دبیر فیزیک هفتمی های واحد پاسداران درباره این تفاوت می گوید: «تفکر دانش آموز پایه هفتم انتزاعی است. این انتزاعی بودن تفکر، به دانش آموز در تجسم پدیده های گوناگون کمک می کند. در تدریس فیزیک به دانش آموزان این پایه، سعی ما در پیش بردن مباحث درسی و مطالب آموزشی با تکیه بر مدل تفکر انتزاعی است.»

به گفته زارع، مشارکت دانش آموزان در مباحث درسی، باعث عمیق تر شدن یادگیری آن ها می شود: «تفکر انتزاعی دانش آموزان و تجسم مطالب درسی، باعث می شود آن ها بیشتر فکر کنند. نتیجه این فرایند، مشارکت بیشتر دانش آموز در مباحث درسی است که باعث وسیع تر شدن دید آموزشی او و عمیق تر شدن یادگیری در دانش آموز می شود.»

آموزش مباحث به کمک مثال های کاربردی، تاثیر زیادی در تثبیت مطالب آموزشی در ذهن دانش آموزان دارد؛ دبیر فیزیک پایه هفتم می گوید: « آموزش مباحث با استفاده از مثال های کاربردی، در علاقه مند کردن دانش آموزان به دروس و یادگیری بهتر آن ها نقش مهمی دارد. برای دانش آموزان هفتمی هم سعی ما در تدریس سرفصل های فیزیک، استفاده از مثال های کاربردی و عینی است. به عنوان مثال در آموزش مبحث اندازه گیری، با این فرض که موقع حمام کردن، چطور و چقدر آب می توان صرفه جویی کرد، ذهن دانش آموزان را به سمت راه حل های پیشنهادی برای ذخیره آب و محاسبه میزان آب ذخیره شده بردیم. در نهایت به کمک راه حل های دانش آموزان و کتاب درسی، به سمت پاسخ مسئله های مختلف را به دست می رویم.»

زارع همچنین درباره جذاب شدن مباحث درسی با استفاده از شیوه های مختلف از جمله مثال زدن می گوید: «با استفاده از مثال های مختلف و شرکت دادن دانش آموزان در مباحث درسی، می توان آن ها را به بسیاری از مطالب آموزشی علاقه مند کرد. مخصوصا درس هایی که نیازمند آزمایش های گوناگون است، پتانسیل بالایی برای تحقق این امر دارند. در زمان آموزش آنلاین هم آزمایش های فیزیک برای دانش آموزان با استفاده از نرم افزار های مختلف انجام می شود که این امر در کنار مثال های کاربردی و شرکت دادن دانش آموزان در مباحث درسی، یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عمیق تر و راحت تر می کند.»

اخبار پیشنهادی