پاسدارانی ها در دوران امتحانات چه برنامه هایی دارند؟

دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در دوره امتحانات نوبت اول برنامه های ویژه ای برای آزمون هایشان دارند. «مهدی شریفیان» مشاور پایه های هفتم و هشتم واحد پاسداران درباره این برنامه ها می گوید: «کلاس های درسی دانش آموزان در طول سال به صورت آنلاین برگزار شد و با توجه به برگزاری حضوری امتحانات قطعا مشکلات آموزشی ای برای دانش آموزان پیش می آمد.  البته ما در واحد پاسداران قبل از شروع رسمی امتحانات نوبت اول از ۴ دی ماه، دانش آموزان به صورت گروه های کوچک و با رعایت پروتکل ها برای رفع اشکال درسی به مدرسه می آمدند. با شروع امتحانات هم در واحد پاسداران طبق برنامه ریزی هایی، کلاس های رفع اشکال و مشاوره های امتحانی برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم در نظر گرفتیم.»

به گفته شریفیان کانال های ارتباطی با دانش آموزان بهترین راه برای قرار دادن توصیه های دبیران است: «کانال های مجازی مدرسه در دوران آموزش آنلاین برای ارتباط بهتر با دانش آموزان و اطلاع رسانی فعالیت های هر پایه شکل گرفت. در امتحانات هم به دلیل تاکید ما بر ترک مدرسه بعد از پایان امتحان، فرصتی برای دانش آموزان در زمینه توصیه های درسی و یا مشاوره آموزشی وجود ندارد، به همین دلیل توصیه های دبیران در قالب فایل صوتی یا متن را به همراه نمونه سوالات امتحانی قبل از هر امتحان در داخل کانال ها بارگذاری می کنیم.»

کلاس های رفع اشکال از دیگر برنامه های پاسدارانی ها برای امتحانات نوبت اول است؛ مشاور آموزشی این واحد می گوید: «قبل از شروع امتحانات، پنج شنبه ۲ دی ماه کلاس حل تمرین ریاضی برای دانش آموزان در مدت حدود دو ساعت ویژه هر پایه برگزار کردیم. در پایان هفته ی اول امتحانات هم کلاس های حل تمرین ویژه درس فیزیک برگزار شد تا دانش آموزان برای امتحانات اختصاصی پبش رویشان مشکل آموزشی نداشته باشند.»

اخبار پیشنهادی