پاسدارانی ها برای آزمون جامع چطور درس می خوانند؟

دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برنامه ویژه مطالعاتی آزمون جامع دریافت کردند. هدف از این برنامه مطالعاتی مرور، جمع بندی و رفع اشکال مطالب درسی براساس سرفصل های آزمون جامع ۱ آذرماه است.
 

برنامه هایی برای تثبیت یادگیری

«جواد امانی» مشاور آموزشی پایه هفتم واحد پاسداران درباره برنامه مطالعاتی دانش آموزان می گوید: «این برنامه، برای موفقیت دانش آموزان در آزمون جامع در نظر گرفته شده است. آزمون جامع مهمترین آزمون مجتمع است و دانش آموزان با شرکت در آن به بهترین شکل ارزشیابی می شوند. »

به گفته امانی هدف از برنامه مطالعاتی ارائه شده، تثبیت یادگیری دانش آموزان است. «در این برنامه مطالعاتی، از استراحت دانش آموزان تا مطالعه بر اساس بودجه بندی، گنجانده شده است. مطالعات دقیق در کنار شرکت دانش آموزان در آزمون های هفتگی روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، حل نمونه سوال و ارسال پاسخ نامه از طرف مشاوران به دانش آموزان برای رفع اشکال و بررسی حل تمرینات توسط مشاور، همگی در جهت رشد علمی دانش آموز و تثبیت یادگیری او انجام می شود.»

حل نمونه سوال، یک روز مانده به آزمون

محور اصلی مشاوره ها و برنامه ریزی های درسی اخیر دانش آموزان پایه هشتم و نهم واحد پاسداران هم، آزمون جامع ۱ آذرماه  است. «مهدی شریفیان» مشاوره پایه هشتم و نهم پاسدارانی ها می گوید: «دانش آموزان در این هفته (از ۲۴ تا ۲۹ آبان ماه) ۶ درس حساب، هندسه، عربی، ادبیات، شیمی و زیست را امتحان می دهند. رویکرد این امتحانات، دوره مطالب برای آمادگی بیشتر  در آزمون جامع است.»

به گفته مشاور پاسدارانی ها، دانش آموزان پایه هشتم و نهم روز قبل آزمون هم نمونه سوال اختصاصی حل می کنند. «برنامه روز جمعه، حل کردن سوالات بارگذاری شده در کانال مدرسه است. بعد از حل سوالات، در ساعت مشخصی پاسخ نامه ها منتشر می شود تا دانش آموز با بررسی پاسخ ها، نقاط ضعف اش را متوجه شود.»

اولین آزمون جامع دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، روز شنبه ۱ آذر به صورت هماهنگ برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی