پاسدارانی ها با برنامه مطالعه اختصاصی درس می خوانند

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران درس های روزانه شان را بر اساس «برنامه مطالعاتی هفتگی» مطالعه می کنند. این برنامه شنبه ها توسط «مهدی شریفیان» مشاور پایه هشتم مدرسه به دانش آموزان داده می شود. در برنامه مطالعاتی ساعت و نحوه خواندن درس ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲ شب برای هر دانش آموز مشخص شده است.

شریفیان درباره جزییات این برنامه می گوید: «در برنامه مطالعاتی روزانه که به صورت هفتگی به دانش آموزان داده می شود، ساعت و مدت زمان انجام تکالیف خانگی، مطالعه دروس، حل تمرینات، انجام بازی و استراحت به طور اختصاصی برای هر فرد در نظر گرفته شده است.»

برنامه مطالعاتی پاسدارانی ها بر اساس برنامه آموزشی مدرسه هر هفته تغییر می کند. مثلا در هفته منتهی به آزمون ریاضی، ساعات مطالعه این درس بیشتر می شود و یا در دو هفته منتهی به برگزاری آزمون جامع، دروس اختصاصی به شکل ویژه ای مطالعه خواهند شد.

بخش ثابت برنامه مطالعاتی روزانه پاسدارانی های پایه هشتم، حل تمرینات است. دانش آموزان هر شب باید چند سوال از دروس مختلف را حل کرده و روز بعد به مشاور پایه شان تحویل دهند. با این کار درس های مطالعه شده هر روز تمرین می شود و یادگیری دانش آموزان سریعتر انجام می شود.

در برنامه مطالعاتی هفتگی پایه هشتمی های واحد پاسداران به دروس پژوهشی هم توجه ویژه ای شده و مدت زمان مشخصی برای انجام تمرین های آن ها در نظر گرفته شده است. هدف از «برنامه مطالعه هفتگی» آموزش برنامه ریزی درسی به دانش آموزان و تقویت درس های اختصاصی شان برای شرکت در آزمون جامع آذرماه است.

اخبار پیشنهادی