پاسدارانی های دوره اول در پایگاه تابستانی چه اردوهایی رفتند؟

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی در هر پایه ۳ اردوی اختصاصی و دو اردوی مشترک رفتند. این اردوها در طول ۵ هفته از پایگاه تابستانی برای دانش آموزان برگزار شد.

«ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی مدرسه درباره این اردوها می گوید: «اردوهای واحد پاسداران با اردوی دوستی پایه دهمی ها آغاز شد. شرکت در آزمون کتبی و شفاهی تعیین سطح زبان، تست آمادگی جسمانی و کنترل وضعیت بدنی، انجام مسابقات گروهی فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و تنیس روی میز، استخر، آموزش وضو و نماز و صرف ناهار از برنامه های هفتمی ها در این اردو بود.»

به گفته زارع، اردوهای مدرسه هر هفته دوشنبه ها برگزار شد: «دوشنبه هفته اول، دانش آموزان پایه هفتم و هشتم به کارتینگ و پینت بال رفتند و پایه نهمی ها در دربند سورتمه سواری کردند. هفته دوم پایه هفتمی ها و هشتمی ها سورتمه سوار شوند و نهمی ها پینت بال بازی کردند.»

اردوی هفته سوم و چهارم پاسدارانی ها به صورت مشترک برای دانش آموزان همه پایه ها برگزار شد. «دوشنبه ۳۱ تیرماه با دانش آموزان از برج آزادی بازدید کردیم و بعد از صرف ناهار به مدرسه برگشتیم. دوشنبه هفته بعد هم دانش آموزان هر سه پایه را استخر بردیم.»

باغ کتاب و سینما برنامه اردویی هفته پنجم پاسدارانی ها بود. مسئول فرهنگی مدرسه می گوید: «در هفته پنجم، آخرن اردوی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در باغ کتاب و پایه نهم در سینما و پارک ارم برگزار شد. به دلیل آزمون جامع دانش آموزان در هفته ششم پایگاه تابستانی، برنامه اردوهای بچه ها در پنج هفته برنامه ریزی شد.»

اخبار پیشنهادی