مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

پاسدارانی های دوره اول در پایگاه تابستانی چه اردوهایی رفتند؟

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی در هر پایه ۳ اردوی اختصاصی و دو اردوی مشترک رفتند. این اردوها در طول ۵ هفته از پایگاه تابستانی برای دانش آموزان برگزار شد.

«ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی مدرسه درباره این اردوها می گوید: «اردوهای واحد پاسداران با اردوی دوستی پایه دهمی ها آغاز شد. شرکت در آزمون کتبی و شفاهی تعیین سطح زبان، تست آمادگی جسمانی و کنترل وضعیت بدنی، انجام مسابقات گروهی فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و تنیس روی میز، استخر، آموزش وضو و نماز و صرف ناهار از برنامه های هفتمی ها در این اردو بود.»

به گفته زارع، اردوهای مدرسه هر هفته دوشنبه ها برگزار شد: «دوشنبه هفته اول، دانش آموزان پایه هفتم و هشتم به کارتینگ و پینت بال رفتند و پایه نهمی ها در دربند سورتمه سواری کردند. هفته دوم پایه هفتمی ها و هشتمی ها سورتمه سوار شوند و نهمی ها پینت بال بازی کردند.»

اردوی هفته سوم و چهارم پاسدارانی ها به صورت مشترک برای دانش آموزان همه پایه ها برگزار شد. «دوشنبه ۳۱ تیرماه با دانش آموزان از برج آزادی بازدید کردیم و بعد از صرف ناهار به مدرسه برگشتیم. دوشنبه هفته بعد هم دانش آموزان هر سه پایه را استخر بردیم.»

باغ کتاب و سینما برنامه اردویی هفته پنجم پاسدارانی ها بود. مسئول فرهنگی مدرسه می گوید: «در هفته پنجم، آخرن اردوی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در باغ کتاب و پایه نهم در سینما و پارک ارم برگزار شد. به دلیل آزمون جامع دانش آموزان در هفته ششم پایگاه تابستانی، برنامه اردوهای بچه ها در پنج هفته برنامه ریزی شد.»

اخبار پیشنهادی