پاسدارانی های دوره اول در تابستان هدفمند درس خواندند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی هدفمند درس خواندند. «یعقوب امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران درباره پایگاه تابستانی و برنامه های آموزشی مدرسه می گوید: «آشنایی با رشته های پژوهشی و تعیین رشته اولین برنامه دانش آموزان پایه هفتم واحد پاسداران در آغاز پایگاه تابستانی بود. هر دبیر ۲ جلسه با دانش آموزان پایه هفتم صحبت کرد که علاقمندی و استعداد بچه ها مشخص شود سپس کلاس های پژوهشی مدرسه در ۴ رشته نانو، هوافضا، رباتیک و نجوم آغاز شد. کلاس های پژوهشی دانش آموزان پایه هشتم و نهم که در طول سال تحصیلی برگزار می شد هم در تابستان ادامه یافت. »

کلاس های درسی دانش آموزان واحد پاسداران در تابستان در سه درس برگزار شد. امانی درباره جزییات این کلاس ها می گوید: «دانش آموزانمان در تابستان هدفمند درس خواندند. از اهداف اصلی ما دور نشدن آن ها از فضای مدرسه و کم کردن فشار درسی با شروع پاییز بود. به همین منظور در تابستان یک فصل از ریاضی و سه فصل از علوم (بخش زمین شناسی) و چند درس از زبان انگلیسی درس داده شد. در این ۶ هفته به دانش آموزان تکالیف روزانه و نمونه سوالاتی که در خانه حل کنند هم داده شد تا از زمان حضور در خانه هم به نحو احسن استفاده شود. همچنین زمان بندی در آزمون های تشریحی و تستی را به دانش آموزان یاد دادیم تا در آزمون جامع مشکلی نداشته باشند.»

به گفته مسئول آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، ورزش و تفریح بخش دیگری از پایگاه تابستانی دانش آموزان بود: «اعتقاد داریم هدف اصلی پایگاه تابستانی درس خواندن و در عین حال لذت بردن از فضای تابستان است. به همین دلیل ۲ روز از برنامه ۴ روزه هفتگی مان در تابستان را به ورزش و اردو اختصاص دادیم. دانش آموزان در این مدت هر هفته به سالن ورزشی رفتند و در ۴ رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال و تنیس روی میز به بازی پرداختند. همچنین در ۶ هفته بیش از ۱۲ اردوی تفریحی برای دانش آموزان همه پایه ها برگزار شد.» پایگاه تابستانی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با برگزاری آزمون جامع به پایان رسید.

اخبار پیشنهادی