واحد میرداماد: مدرسه ای برای چگونه زیستن

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد یکی از دبیرستان های سطح اول منطقه سه تهران است. دانش آموزان میردامادی معمولا در کنار موفقیت های پژوهشی این واحد، روش برنامه ریزی برای زندگی خود را هم یاد می گیرند. «حسین مجدلو» مسئول پایه هشتم این واحد می گوید: «دانش آموزان در واحد میرداماد چگونه برنامه ریزی کردن را یاد می گیرند. یادگیری برنامه ریزی هم به آن ها در اولویت مطالعه دروس و هم در سایر فعالیت های زندگیشان کمک می کند.»

ویژگی مهم واحد میرداماد آماده کردن دانش آموزان برای زندگی است. این را «امین عاطفی» و «سینا روشن کار» از دبیران این واحد که خودشان از دانش آموزان علامه ای بودند می گویند. عاطفی دبیر درس جبر پایه هفتم و تفکر در ریاضی پایه هفتم و هشتم می گوید: «حرفه ای بودن برنامه های آموزشی مدرسه باعث سرد بودن ارتباط دانش آموزان و کادر نشده است. ارتباط دانش آموزان زمانی که خودم هم در علامه درس می خواندم بسیار گرم و زنده بود.»

به گفته عاطفی منظم بودن برنامه ها یکی از مهم ترین ویژگی های این واحد است: «منظم بودن برنامه ها و چینش خاص آن ها یکی از مهم ترین ویژگی های این واحد است. نظم و ترتیب در کنار آموزش در عالی ترین سطوح خود همان چیزی است که در اینجا انجام می شود.»

عاطفی همچنین درباره اهمیت ویژه اخلاق در کنار بحث های آموزشی اضافه کرد: «بحث اخلاقیات بسیار در این واحد مهم است. خود من هم از نظر اخلاقی بسیار از آقای نیک دهقان(مدیر واحد میرداماد) آموختم. اینکه در کنار تربیت دانش آموز سخت کوش و توانا، بتوان از منظر اخلاقی هم به رشد دانش آموز کمک کرد بسیار مهم و ارزنده است.»

روشن کار دبیر درس علوم پایه هفتم و هشتم این واحد هم با اشاره به زمانی که خود در علامه دانش آموز بود می گوید: «برای تحصیل در مقطع راهنمایی، در همه مدارس برتر تهران قبول شدم اما علامه را انتخاب کردم. میدانستم که مدارس علامه طباطبایی بسیار در آموزش حرفه ای هستند اما اخلاق مداری تجربه ای بود که در همان سن و در طول تحصیل در این مدرسه کسب کردم.»

روشن کار هم واحد میرداماد را مدرسه ای برای یادگیری تمام جنبه های زندگی می داند: «کادر واحد میرداماد بسیار در امر آموزش زبده هستند. آمادگی دانش آموزان با آزمون های مختلف، کلاس های آموزشی متعدد و مشاوره های تخصصی تحصیلی، گوشه ای از فعالیت های این واحد به شمار می آیند. دانش آموزان علامه ای با توجه به استعداد هایی که دارند گروه بندی می شوند و این به تقویت مهارت ها و رشد تحصیلیشان کمک می کند. برنامه ریزی های انجام شده در واحد میرداماد، دانش آموز را فردی بار می آورد که برای تمامی زندگی خود برنامه دارد و در هر کاری منظم و دقیق رفتار می کند.»

اخبار پیشنهادی