واحد میرداماد قهرمان مسابقات شنای المپیاد ورزشی شد

تیم شنای واحد میرداماد به مقام قهرمانی رسید و تیم های آبشناسان و فرمانیه حائز مقام‌های دوم و سوم شدند.

تیم شنای واحد میرداماد با کسب ۱۵۶ امتیاز در دومین المپیاد ورزشی طلیعه نور به مقام قهرمانی رسید و تیم های آبشناسان فرمانیه حائز مقامهای دوم و سوم شدند. 

ابراهیم محسنی رئیس ستاد برگزاری دومین دوره المپیاد ورزشی طلیعه نور درباره نتایج تیمی رقابت‌های شنا در مقطع متوسطه دوره اول به سایت علامه گفت: «تیم شنای واحد میرداماد با ۱۵۶ امتیاز به مقام اول رسید و تیم شنای واحد آبشناسان با ۱۴۳ امتیاز مقام دوم را از آن خود کرد. تیم  شنای واحد فرمانیه هم با ۱۳۱ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.» به گفته محسنی، تیم های شنای واحد گلستان و پاسداران با ۱۰۸ امتیاز و ۱۰۷ امتیاز در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

مسابقات شنای دومین دوره المپیاد ورزشی طلیعه نور دیروز (۱۹ بهمن) با حضور شناگران واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان، پاسداران (دوره اول)، شریعتی (دوره دوم) و پاسداران (دوره دوم) و با قضاوت داوران ملی در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی برگزار شد. این رقابت‌ها در دو مقطع متوسطه دوره اول و دوره دوم و در پنج رشته ۵۰ متر کرال سینه، ۵۰ متر قورباغه، ۵۰متر کرال پشت، ۵۰ متر پروانه و ۴×۵۰ متر آزاد تیمی برگزار شده است. 

نتایج مسابقات شنا در مقطع متوسطه اول

در رقابت های شنای مقطع متوسطه دوره اول و در شنای ۵۰ متر کرال سینه، پارسا حاجی پور از واحد فرمانیه مقام اول، ارمیا واحدی از مدرسه میرداماد مقام دوم و فرید رضیعی از واحد آبشناسان مقام سوم را کسب کردند. در شنای ۵۰ متر قورباغه نیز علیرضا انصاری از واحد گلستان به مقام اول رسید و ارمیا واحدی و پویان بهمنی از واحد میرداماد مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

مقام های اول تا سوم مسابقات شنای ۵۰ متر کرال پشت را به ترتیب روزبه حاجی حسنی و سامان اندرزی نیا از واحد میرداماد و پارسا حقیقت از واحد فرمانیه از آن خود کردند. همچنین در ۵۰ متر پروانه روزبه حاجی حسنی از واحد میرداماد به مقام اول رسید تا فرزین موسوی از واحد آبشناسان و پارسا حاجی پور از واحد فرمانیه در سکوهای دوم و سوم قرار گیرند. 

در رشته ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی هم تیم آبشناسان متشکل از دانش آموزان موسوی، هادیان، رجبی و رضیعی روی سکوی قهرمانی ایستادند و تیم شنای واحد میرداماد متشکل از دانش آموزان واحدی، بهمنی، اندرزی نیا و حاجی حسنی مقام دوم را کسب کردند. در این رشته تیم شنای واحد فرمانیه متشکل از دانش آموزان حاجی پور، تفرشی، حقیقت و مظفری به مقام سوم رسیدند.

نتایج مسابقات شنا در متوسطه دوم

در رقابت های شنای مقطع متوسطه دوره دوم و در رشته ۵۰ متر کرال سینه رهام هاشمی، سعید مصباح و کسری عظیمی از هر سه از واحد  شریعتی به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم رسیدند. در شنای ۵۰ متر قورباغه نیز سعید مصباح از واحد شریعتی به مقام اول، رادمان صالحی از واحد پاسداران به مقام دوم و پارسا چاروسه از واحد شریعتی به مقام سوم رسیدند.

اخبار پیشنهادی